Infekcije i beta glukani

Najčešće infekcije u odraslih su sezonske respiratorne infekcije koje smanjuju radnu sposobnost. Dvostruko slijepa studija Graubauma i suradnika iz 2012. bavila se profilaktičkim učinkom beta-glukana na epizode klasične prehlade u inače zdravih odraslih pojedinaca. Rezultati studije pokazali su značajno manju učestalost prehlade u grupi koja je koristila suplementaciju beta-glukanom u odnosu na grupu koja je dobivala placebo. Slični rezultati dobiveni su i u studiji Fullera i suradnika, također iz 2012., u kojoj se istraživao utjecaj beta-glukana na upale gornjeg dišnog sustava – simptomi u beta-glukan grupi bili su puno blaži.